SVETOVÝ DISTRIBÚTOR KANCELÁRSKYCH POTRIEB

IT Administrator s maďarským jazykom

Kto sme?

Sme medzinárodná obchodná spoločnosť s viac ako 90ročnou tradíciou na európskom trhu, ktorej charakteristickými črtami sú predvídavosť, zavádzanie noviniek, rýchla reakcia na zmeny, dynamickosť a neustály rozvoj. V centre všetkého čo robíme a o čo sa snažíme sú ľudia, ich pohodlie, spokojnosť, dokonalé usporiadanie a vybavenie pracovného prostredia. Dôležití sú pre nás nielen naši zákazníci, ale dôraz kladieme tiež na spokojnosť a neustály osobný a profesijný rozvoj našich zamestnancov.
Z centrály v Pezinku zastrešujeme aktivity pre 4 krajiny (Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Rakúsko).

Popis práce:

MIS Administrator je zodpovedný za chod lokálnej IT infraštruktúry (administrácia PCs, tlačiarní, serverov, sietí, PBX..) a za manažment užívateľských účtov. Výraznú časť práce bude tvoriť aj technická podpora všetkých oddelení spoločnosti.

Hlavné zodpovednosti:

HW a SW užívateľská podpora
• Zabezpečenie 1. úrovne technickej podpory pre užívateľov na head office, vrátane užívateľov v teréne (obchodnícky tím),
• Inštalácia a evidencia HW a SW,
• Vyžaduje sa vysoká úroveň dostupnosti (priama dostupnosť na pracovisku, resp. cez telefón počas obvyklých pracovných hodín),
• Je potrebná rozšírená znalosť SW aplikácií resp. HW (PC, laptop, tablet, smartphone, PBX) používaného v organizácii a schopnosť rozpoznania problémov, navrhnúť spôsoby riešenia problémov,
• Schopnosť kvalifikovať technický problém, vyriešiť ho, resp. posunúť na riešenie na 2. úroveň podpory,
• Backup a restore manažment,
• Zabezpečiť implementáciu IT štandardov vyplývajúcich z interných procesov a procedúr,
• Ďalšie úlohy a administratívna podpora podľa zadaní nadriadeného.

Požiadavky na kandidáta:

• Znalosti v oblasti IT (networking, PCs, servery, PBX),
• Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni,
• Maďarský alebo nemecký jazyk je výhodou,
• MS Office na úrovni expert,
• Základy HTML
• Skúsenosť so systémom SAP je výhodou, avšak nie podmienkou,
• Veľmi dobré komunikačné znalosti,
• Vôľa a ochota učiť sa nové veci,
• Spoľahlivosť, samostatnosť, proaktivita a silná orientácia na detail sú vítané.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny:

OD 1400 € (mzda sa odvíja od úrovne kvalifikácie a skúseností)

Kontakt

Lyreco CE, SE
Gabriela Ďubjaková
Panholec 20
902 01  Pezinok
Slovensko