Prekladateľ a marketingový špecialista s aktívnou češtinou

Prekladateľ a marketingový špecialista s aktívnou češtinou

Pri preposlaní pozície nedochádza k spracovaniu ani uchovávaniu osobných údajov. Údaje vyplnené vo formulári dostane len uvedený adresát.